سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای کلی دبیرخانه
راهنمای داوری چکیده 1395/4/30
راهنمای امکان دریافت عکس تمامی پژوهشگران در سامانه همایش های آرمان 1395/3/18
راهنمای امکان درج عکس بر روی گواهی حضور و کارت ورود به جلسه در سامانه همایش های آرمان 1395/3/18
راهنمای تخفیف ها و جریمه ها در سامانه همایش ساز آرمان 1395/2/1
راهنمای ارسال گروهی پیام پذیرش 1394/11/4
راهنمای چگونه یک همایش در زبان انگلیسی ایجاد کنیم 1394/6/1
راهنمای مروری بر فرآیند داوری مقالات 1394/6/1
راهنمای جستجو در میان مقالات در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای تیکت ها در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای ارسال پیام و پیام سیستمی در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای پرداخت گزینه جانبی که توسط کاربر انتخاب شده در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/28
راهنمای گزارش گزینه های جانبی در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/28
راهنمای صدورگواهی حضور/کارت ورود به جلسه در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/28
راهنمای تنظیمات پرداخت در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/28
راهنمای نحوه ایجاد گزینه جانبی برای همایش در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/28
راهنمای سطح های دسترسی در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/27
راهنمای کنترل دبیرخانه در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/26
راهنمای گزارش تراکنش بانک گزینه های جانبی در سامانه همایش آرمان 1394/5/25
راهنمای تنظیمات کلی در سامانه همایش آرمان 1394/5/10
راهنمای دبیرخانه بخش مدیریت پنل ها و قالب ها
راهنمای پنل روز شمار در سامانه همایش های آرمان 1395/3/18
مشاهده پیش نمایش قالب ها و رنگ بندی ها 1395/1/17
دیگر نیازی نیست قالب همایش را مجددا طراحی نمایید! 1394/10/21
راهنمای پنل چند برگی در سامانه همایش های آرمان 1394/7/13
راهنمای پنل منو ها در زبان انگلیسی در سامه همایش های آرمان 1394/7/11
راهنمای پنل حامیان همایش در سامانه همایش های آرمان 1394/7/10
راهنمای پنل اسلاید شو در سامانه همایش آرمان 1394/7/3
راهنمای موقعییت ها در سامانه همایش آرمان 1394/7/2
راهنمای پنل لوگوی متحرک در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/6/20
راهنمای تنظیمات کلی و تنظیمات قالب در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای پنل حامیان همایش در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای موقعیت ها در مدیریت پنل در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای منو در مدیریت پنل ها در سامانه مدیریت همایش آرمان به زبان انگلیسی 1394/5/31
راهنمای پنل متن آزاد در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای پنل چندبرگی در سامانه مدیریت همایش آرمان 1394/5/31
راهنمای پنل آخرین عناوین در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/29
راهنمای پنل آخرین محتوا در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/29
راهنمای پنل کمیته علمی و کمیته اجرایی در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/29
راهنمای مدیریت پنل تماس با دبیرخانه در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/21
راهنمای پنل تاریخ های مهم در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/19
راهنمای مدیریت پنل متن متحرک در سامانه مدیریت همایش های آرمان 1394/5/19
راهنمای منو در مدیریت پنل ها در سامانه همایش آرمان به زبان فارسی 1394/5/18
راهنمای مدیریت پنل بنر و پوستر در سامانه همایش آرمان 1394/5/18
راهنمای مدیریت پنل وب گذر در سامانه همایش های آرمان 1394/5/17
پرسش و پاسخ
چگونه پنل لوگوی متحرک را مدیریت کنیم ؟ 1395/5/19
چگونه می توان آمار بازدید را به سایت اضافه کرد ؟ 1395/5/19
چگونه می توان آیتم هایی را برای یک منو تعیین کرد؟ 1395/4/2
چگونه منوها را در وب سایت همایش مدیریت کنیم؟ 1395/4/2
چگونه پنل پوستر همایش را مدیریت کنیم ؟ 1395/4/2
چگونه صفحه محورهای همایش را مدیریت کنیم ؟ 1395/3/12
چگونه یک پنل یا صفحه برای تاریخ های مهم همایش ایجاد نماییم؟ 1395/3/12
چگونه صفحه و پنل حامیان همایش را مدیریت کنیم؟ 1395/3/12
چگونه سایت را برای موتورهای جستجو بهینه کنیم؟ 1395/2/30
چگونه قبل از ارسال مقالات به داوران ، دبیرخانه فایل ها را بررسی وجهت اصلاح به کاربران برگرداند؟ 1395/2/29
چگونه می توان در یک وب سایت همایش دو زبانه، بدون زدن دکمه انتخاب زبان، سایت را به زبان انگلیسی مشاهده کرد؟ 1395/2/22
چگونه می توان تعیین کرد که برای گروهی از پژوهشگران که مقاله ی آنها رد شده است پیامی ارسال نشود ؟ 1395/2/12
چگونه یک پژوهشگر می تواند نتایج داوری مقاله ی خود را قبل از تاریخ اعلام نتایج داوری مشاهده کند؟ 1395/2/12


سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان