سامانه پشتیبانی آرمان
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


چگونه  قبل از ارسال مقالات  به داوران ، دبیرخانه فایل ها را بررسی وجهت اصلاح به کاربران برگرداند؟

چگونه قبل از ارسال مقالات به داوران ، دبیرخانه فایل ها را بررسی وجهت اصلاح به کاربران برگرداند؟

1395/2/29

برخی از مقالات  قبل از ارسال به داور، نیاز به اصلاحات اولیه دارند.

دبیرخانه ها با بررسی مقالات  قبل از شروع فرآیند داوری نیاز به امکانی دارند تا بتوانند به پژوهشگر اعلام کنند که مقاله آن ها نیاز به یک سری اصلاحات اولیه دارد


ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان