سامانه پشتیبانی آرمان
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


راهنمای درج مطالب ومحتوا در سامانه همایش آرمان به زبان فارسی

راهنمای درج مطالب ومحتوا در سامانه همایش آرمان به زبان فارسی

1394/5/14
 

درسامانه همایش آرمان، ازطریق منوی مطالب و محتوا می‌توان بخش های متعدد ایجاد کرد و درآن مطالب و عکس قرار داد، وتغییرات موردنظررا روی آن اعمال کرد.


ادامه مطلب ...

راهنمای مدیریت صفحات در سامانه همایش آرمان در زبان فارسی

راهنمای مدیریت صفحات در سامانه همایش آرمان در زبان فارسی

1394/5/12

درسامانه همایش آرمان، ازطریق منوی مدیریت صفحات می‌توان نظارت کامل روی تمام صفحات پیداکرد.


ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان