سامانه پشتیبانی آرمان
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


راهنمای سطح دسترسی مدیر سامانه در سامانه مدیریت همایش های آرمان

راهنمای سطح دسترسی مدیر سامانه در سامانه مدیریت همایش های آرمان

1394/5/28

در سامانه همایش های آرمان برای سطوح دسترسی سامانه از منوی کابران استفاده می‌شود که می‌توان تغییراتی روی آنها اعمال کنیم.


ادامه مطلب ...

راهنمای ایجاد همایش جدید

راهنمای ایجاد همایش جدید

1394/5/26
 درسامانه همایش های آرمان، می‌توان همایش های جدید ایجاد کرد.

ادامه مطلب ...

راهنمای تنظیمات کلی در سامانه همایش آرمان

راهنمای تنظیمات کلی در سامانه همایش آرمان

1394/5/10
   در سامانه همایش آرمان، در منوی تنظیمات کلی می‌توان صفحات را ویرایش کرد وتنظیمات موردنظررا اعمال کرد.
 
 

ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان