سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای مدیریت صفحات در سامانه همایش آرمان در زبان انگلیسی

راهنمای مدیریت صفحات در سامانه همایش آرمان در زبان انگلیسی

9:4 1394/5/22

 

 دانلود راهنمای مدیریت صفحات

مشاهده فیلم آموزشی

آموزش گام به گام:

  1. اولین منو در این قسمت All Page است که بااستفاده از این گزینه می توان تمام صفحات در بخش انگلیسی را مشاهده کرد ، این منو شامل دو زیرمنو Name (نام صفحه) و Link (باز کردن صفحه مورد نظر) است علاوه بر این, دو گزینه دیگرهم وجود داردEdit)  وDelete (که با گزینه Edit می توان صفحه را ویرایش کرد و با Delete صفحه ی ایجاد شده را حذف کرد.(شکل 1)

  • نکته(با زدن دکمه Edit زیرمنوی Post a New Page بازمیشود).2منوی بعدی Post a New  Page می باشد در این منو می توان یک صفحه ی جدید ایجاد کرد.(شکل 2)

این منو نیز مانند منوهای دیگر شامل تنظیم ‌‌هایی می‌ باشد با وارد شدن به این منو قسمتی به نام Title وجود دارد که عنوان صفحه را در آن وارد می ‌‌کنیم، در قسمتFull Text  متن کامل و ویرایش های مربوط به آن انجام می شود ،اگر بخواهیم روی منوی خاصی پیوند دهیم گزینهMenu Link On The را می زنیم. و در اخر بازدن دکمه Save Changes به منوی  All Pagesبازمی گردیم.همانطورکه در تصویر مشاهده می کنیم ،با بازگشت به منوی All Pages یک صفحه به صفحه های موجود اضافه شده است.

  1. منوی بعدی منوی Setting Page Contact Us(صفحه ی تماس با من) است که در آن اطلاعاتی نظیر Title (عنوان ) را وارد می کنیم، به همین ترتیب درکادر Phone (تلفن)، View on (نمابر)، Email (ایمیل)، Cell phone   (موبایل)،Address (آدرس)،Latitude و Longitude (طول و عرض جغرافیایی) و Description (توضیحات) را وارد می کنیم در نهایت برای ذخیره اطلاعات روی دکمه Save change کلیک می کنیم.(شکل3-4-5)

 

 

  1. منوی آخر در این قسمت Gallery می باشد با وارد شدن به این منو دو قسمت Section و Image را مشاهده خواهیم کرد که در قسمت Section بخش‌ ‌‌های مختلف عکس قرار می گیرند.(درواقع عکس های شخصی یاعکس های انتخاب شده) باگزینه ی Create New Category  یک بخش جدیدرا میتوان ایجادکرد.)شکل 6)

در قسمت Image می توان تصاویر را مشاهده کرد که این قسمت هم تنظیماتی دارد(عنوان,تعداد بازدید,عکس های منتشرشده و غیره)علاوه براین برای وارد کردن تصویر جدید در پایین صفحه گزینه New Image را کلیک می کنیم و در کادر محاوره ای ظاهر شده گزینه)Titleبرای عنوان) Photographer ,(برای عکس ) و همچنین دو کادر بعد که در تصویر نیز مشاهده می کنید حتما بایدتنظیم شود(دو کادر انتخاب عکس و انتخاب بخش) Save Changesرا که کلیک کنیم.بایدیک تصویر جدید به تصویر ها اضافه شده باشد.)شکل 7)

 

 

1463
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 

 
Captcha


 


سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان