سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای سطح های دسترسی در سامانه مدیریت همایش های آرمان

راهنمای سطح های دسترسی در سامانه مدیریت همایش های آرمان

14:9 1394/5/27

در سامانه همایش های آرمان سطح های دسترسی وجود دارد که می‌توان به مدیر همایش داد و آنها را تغییر و حذف نمود که همه ی این تغییرات از منوی کاربران صورت می گیرد.


 

دانلود راهنمای سطح دسترسی پژوهشگر

 

مشاهده فیلم آموزشی:

 

 

مشاهده راهنما به صورت گام به گام:

درسامانه همایش های آرمان هرمدیر دارای سطح های دسترسی می‌‌‌‌‌‌باشد، که می‌توان این سطوح را مطابق با

نیاز تغییرداد، که برای این کار وارد دبیرخانه همایش می‌شویم: 

مدیرجدیدی را برای همایش ایجاد می‌کنیم، به این منظور به منوی کاربران رفته و زیرمنوی ایجاد مدیرهمایش جدید را انتخاب می‌کنیم و بعداز آن سطح های دسترسی آن مدیررا تغییر می‌دهیم.

 

بعداز آن درپنل ایجادمدیر همایش جدید اطلاعات شخصی مدیررا وارد می‌کنیم.

 

درایجاد مدیرجدید، نقش مدیررا باید مشخص کرد که یکی از دوگزینه نمایش داده شده را انتخاب می‌کنیم:

SuperManager: اگر این گزینه را به عنوان نقش مدیر انتخاب کنیم، سطح دسترسی کاملی را شامل می‌شود.

Manager: اگراین گزینه برای نقش مدیر انتخاب شود، سطح دسترسی محدودی را برای مدیر شامل می‌شود.

بعداز وارد کردن اطلاعات شخصی مدیر، بر روی دکمه ایجاد کاربر کلیک می‌کنیم تا مدیرجدید برای همایش ایجاد شود.

سپس به منوی کاربران بازگشته و زیرمنوی مدیران همایش را انتخاب می‌کنیم.

 

 

طبق شکل بالا روی نام کاربری مدیرایجادشده کلیک می‌کنیم تا وارد صفحه اطلاعات مدیرشویم.

 

 

در قسمت پایین کادرپروفایل مدیر، می‌توان انواع سطح های دسترسی را مشاهده نمود وحتی امکان تغییر نقش مدیرهم وجود دارد.

 

طبق شکل بالا نقش مدیرSuperManager انتخاب شده است، به همین دلیل به سطح های بیشتری دسترسی دارد حال اگر نقش مدیررا تغییردهیم سطح های دسترسی آن محدود می‌شود.

دراینجامی‌توان سطح هایی که مدیرنیاز دارد را انتخاب کرد و سطح هایی که به آن نیاز نیست را ازحالت انتخاب خارج کرد، ودر آخر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک می‌کنیم تا تغییرات موردنظرروی سامانه اعمال شود.

 

اگرگزینه حذف مدیر در سطوح دسترسی انتخاب باشد، می‌توان مدیر موردنظررا طبق شکل بالا حذف کرد. (هرکدام از سطوح را که انتخاب کرده باشیم، می‌توان به منوی مربوطه رفت و تغییرات را مشاهده نمود.)

 

درشکل بالا اگرسطح دسترسی پیام های سیستمی را ازحالت انتخاب خارج کنیم، این منوغیرفعال شده ونمی‌توان پیامی را ارسال کرد.

1348
مطالب مرتبط
سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان