سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای صدورگواهی حضور/کارت ورود به جلسه در سامانه مدیریت همایش های آرمان

راهنمای صدورگواهی حضور/کارت ورود به جلسه در سامانه مدیریت همایش های آرمان

12:19 1394/5/28

در سامانه همایش های آرمان نحوه صدور گواهی های حضور پژوهشگران در یک همایش ازمنوی کاربران صورت می‌گیرد.


دانلود راهنمای صدور گواهی حضور/کارت ورود به جلسه

 

مشاهده فیلم آموزشی:

  

1652
مطالب مرتبط
سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان