سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای  پنل کمیته علمی و  کمیته اجرایی در سامانه مدیریت همایش های آرمان

راهنمای پنل کمیته علمی و کمیته اجرایی در سامانه مدیریت همایش های آرمان

12:29 1394/5/29
درسامانه همایش های آرمان، به نحوه کار کمیته علمی و اجرایی می‌پردازیم.
 

راهنمای پنل کمیته علمی و کمیته اجرایی  

 

مشاهده فیلم آموزشی:

 

 

راهنما به صورت گام به گام: 

درسامانه همایش های آرمان، هرهمایشی که ایجاد می‌شود نیاز به کمیته علمی و اجرایی دارد که دراین راهنما به شرح آن می‌پردازیم:

برای ایجاد این کمیته ها باید به هرکدام پنلی را اختصاص داد، که ازطریق منوی مدیریت پنل ها، زیرمنوی پنل کمیته علمی را انتخاب می‌کنیم.

 

مطابق شکل بالا روی دکمه پنل جدید کلیک می‌کنیم.

 

نام پنل: دراین قسمت نامی را به پنل اختصاص می‌دهیم.

استایل: این گزینه مربوط به ظاهرپنل می‌باشد که می‌توان مطابق با سلیقه آن را تنظیم کرد.

تعدادستون: دراین قسمت افراد عضو هیئت علمی را نمایش می‌دهد. (نکته: این گزینه افراد را به صورت ستونی نشان می‌دهد که باید عددی وارد شود که مضربی از سه باشد و محدوده ی آن بین 1تا12 می‌باشد.)

افکت: مربوط به ظاهرسامانه می‌باشد که حرکت های موجود درآن را تنظیم می‌کند.

فاصله زمانی: بازه زمانی حرکت را مشخص می‌کند.

نوع: شامل دوگزینه ثابت و متحرک می‌باشد، که باتوجه به نیاز می‌توان آن را تعیین کرد.

آیکن: می‌توان علامت آیکنی را برای پنل انتخاب کرد که برای انجام این کار به سایت Bootstrap می‌رویم.

موقعیت: محل نمایش پنل را مشخص می‌کند.

 

درآخرباتوجه به نیاز می‌توان گزینه های انتشار، سمت، نمایش توضیحات، نمایش عنوان، نمایش دکمه را انتخاب کرد یا ازحالت انتخاب خارج کرد. بعدازانجام تنظیمات روی دکمه تایید کلیک می‌کنیم.

 

حال باید پنل ایجادشده را توسط افراد هیئت باید پرکرد، که برای این کار به منوی مدیریت صفحات می‌رویم و زیرمنوی صفحه کمیته علمی همایش را انتخاب می‌کنیم.

 

سپس روی دکمه ایجاد کمیته علمی جدید کلیک می‌کنیم.

 

 

نام فرد عضو هیئت علمی را واردمی‌کنیم، توضیحات لازم را برای آن فرد ذکر می‌کنیم، سمت آن را درج می‌کنیم، تصویر آن فرد را قرار می‌دهیم. و درآخر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک می‌کنیم.

حال این فرد به عنوان یکی از افراد هیئت علمی درپنل درج می‌شود، که توسط لینک های ویرایش و حذف می‌توان تغییراتی را در پنل ایجاد کرد و همچنین امکان جابه جایی این اعضا در ویرایش وجود دارد به این منظور که کدام فرد ابتدا درپنل نمایش داده شود.

 

 

گاهی نیازاست که پنل کمیته علمی ایجاد شده در منو موردنظرلینکی داشته باشد، برای این کار توضیحات لازم را درج می‌کنیم، محل لینک ایجادشده را طبق شکل مشخص می‌کنیم و بعدازآن روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک می‌کنیم.

بعدازآن به منوی مدیریت پنل ها بازگشته و زیرمنوی پنل کمیته علمی را انتخاب می‌کنیم، بر روی لینک ویرایش کلیک کرده و می‌توان تغییرات موردنظررا اعمال کرد و روی دکمه تایید کلیک کرده و به صفحه اصلی سامانه بازگشته و پنل درج شده را مشاهده می‌کنیم.

  

 

 

نکته1: اگربخواهیم درپنل ایجادشده توضیحات و سمت فرد به نمایش درنیاید، پنل را ویرایش کرده و این گزینه ها را ازحالت انتخاب خارج می‌کنیم.

نکته2: برای ایجاد پنل به صورت متحرک باید بازه زمانی را مشخص کرد که افراد درستون ها به نمایش دربیایند. (اگرپنل به صورت متحرک انتخاب شود حتما باید گزینه دکمه درحالت انتخاب باشد.)

دراین قسمت کاربا پنل کمیته علمی به پایان می‌رسد، سپس به سراغ پنل کمیته اجرایی می‌رویم:

کار با این پنل دقیقا مشابه پنل کمیته علمی می‌باشد، که ازمنوی مدیریت پنل ها زیرمنوی پنل کمیته اجرایی را انتخاب می‌کنیم که تنظیمات آن دربالا به طور کامل شرح داده شده است.

 

برای اضافه کردن افراد به پنل این کمیته به منوی مدیریت صفحات رفته و زیرمنوی صفحه کمیته اجرایی را انتخاب می‌کنیم و اعضای آن را یک به یک وارد می‌کنیم و حتی می‌توان برای آن لینک درمنو قرار داد و درآخر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کرده و به صفحه اصلی سامانه بازگشته و پنل درج شده را مشاهده می‌نماییم.

 

 

 

پنل های کمیته علمی و اجرایی در زبان فارسی و انگلیسی مستقل ازیکدیگرهستند، وباید درهر زبان به طور جداگانه ایجاد شود، به همین منظور وارد منوی Pages Managment شده و زیرمنوی Executive Committee Page را انتخاب می‌کنیم.

 

سپس واردمنوی Management Panel شده وزیرمنوی Scientifie Committee Panel (ایجاد پنل کمیته علمی) یا زیرمنوی  Executive Committee Panel (ایجاد پنل کمیته اجرایی) را انتخاب می‌کنیم و درصفحه بازشده بر روی دکمه New Panel کلیک کرده و تنظیمات آن را (طبق پنل فارسی) انجام می‌دهیم.

 

برای اضافه کردن افراد در این دو کمیته به منوی Pages Managment رفته و تنظیمات آن را طبق گفته های بالا انجام می‌دهیم و درآخر به صفحه اصلی سامانه بازگشته وپنل ایجادشده به زبان انگلیسی را مشاهده می‌نماییم.

 

 

 

 

2190
مطالب مرتبط
سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان