سامانه پشتیبانی آرمان
راهنمای تنظیمات کلی در سامانه همایش آرمان

راهنمای تنظیمات کلی در سامانه همایش آرمان

12:42 1394/5/10
   در سامانه همایش آرمان، در منوی تنظیمات کلی می‌توان صفحات را ویرایش کرد وتنظیمات موردنظررا اعمال کرد.
 
 

 

دانلود راهنمای تنظیمات کلی

 

مشاهده فیلم آموزشی :

 

 

مشاهده راهنما به صورت گام به گام:

منوی بعدی تنظیمات کلی می‌‌باشد، که زیرمنوی تنظیمات کلی را انتخاب کرده وتنظیمات موردنظررا انجام می‌دهیم

 

کادری‌که مشاهده می‌شود را می‌توان به صورت دستی تغییرداد:

     تعدادخبرهای صفحه اول

     اندازه عکس: که می‌توان طول وعرض تصویررا تنظیم کرد.

    تنظیمات آرشیو:کارمرتب سازی رابراساس تاریخ، تعدادبازدید، نمایش فیلتری روی صفحه انجام می‌دهد.‌‌ 

 

برای ایجادمدیرجدید و تغییررمزعبور به سراغ منوی بعدی میرویم:

منوی ‌آخر در این پنل، منوی کاربران می‌باشد. که می‌توان کاربران و مدیرانی که از سایت استفاده می‌کنند را مشاهده نمود.

زیرمنوی اول دراین منو، مدیران سامانه می‌باشد.

 

طبق شکل بالا می‌توان نام کاربری، ایمیل، سطح دسترسی را مشاهده نمود وبا استفاده ازلینک تغییرسطح دسترسی، سطح دسترسی را تغییرداد.

زیرمنوی بعدی تغییررمزعبور می‌باشد، که کاربرطبق آن می‌تواندرمزعبور خوددر هنگام ورود به سایت را تغییردهد. 

درقسمت رمزعبورجدید، رمزمدنظر راوارد کرده سپس درکادربعدی آن را تکرار می‌کنیم و روی دکمه تغییررمزعبور کلیک می‌نماییم.

نکته:رمزعبورحداقل بایستی 6کاراکتری باشد.

 

زیرمنوی‌ آخردراین قسمت ایجادمدیرسامانه جدید می‌باشد. ازطریق آن می‌توان مدیرجدیدی را برای سایت انتخاب کرد.f

 

 

طبق (شکل5) می‌توان نام کاربری، رمزعبور، ایمیل موردنظررا وارد کرده ودر قسمت اختصاص یکی ازدوگزینه

موجودرا انتخاب کرده ودرآخر روی دکمه ایجادکاربر کلیک می‌کنیم.

  

 

تغییرزبان سامانه ازفارسی به انگلیسی: طبق شکل زیراگر زبان را به  ENتغییردهیم، درقسمت منوها، منوی کاربران و تنظیمات کلی درهردوزبان مشترک بوده و یکسان عمل می‌‌کند، اما منوی مطالب ومحتوا و مدیریت صفحات در هرزبان مستقل بوده و باید جداگانه تنظیم گردد.

 

پس از تغییرزبان سامانه، صفحه زیر نمایان می‌شود. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، منویUsers ، همان منوی کاربران می‌باشد

 

       System  administrators: همان مدیران سامانه می‌باشد.

       Change  password: مشابه تغییررمزعبور درمنوی فارسی.

      Create a new system manager: ایجاد یک مدیرسامانه جدید.

  

 

 

منوی بعدی درزبان EN، General setting می‌باشد که می‌توان تنظیمات کلی را دراین بخش انجام داد.

 

 

      Total news home:  تعداد اخبار درصفحه اول رامشخص می‌کند.

     Photo size: طول تصویر را مشخص می‌کند.

     Image size: عرض تصویر را مشخص می‌کند.

     Archive settings:  دراین قسمت می‌توان مرتب سازی را  انجام داد.

  اگرزبان سامانه را از EN   به FA تغییردهیم، منوهای تنظیمات کلی و کاربران نیاز به تنظیم مجدد ندارد

 .

 

1434
مطالب مرتبط
سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان